Logo Kancelarii Radcy Prawnego Jakuba Długołęckiego
  •  

     

     

     

  •  

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Jakuba Długołęckiego świadczy usługi zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców, instytucji publicznych i samorządowych. Specjalizuję się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw, spółek jak również innych podmiotów gospodarczych. Świadczę usługi w zakresie dochodzenia i windykacji roszczeń, sporządzania opinii prawnych, jak również sporządzania i opiniowania umów. Udzielam kompleksowej pomocy we wszystkich sprawach związanych z zakładaniem, rejestracją i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Świadczę również usługi na rzecz klientów indywidualnych w zakresie m.in. prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Zapewniam Klientom reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej we wszystkich instancjach, również w postępowaniu egzekucyjnym.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów w 2010 r. odbyłem w latach 2012 – 2014 aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w trakcie której nabywałem doświadczenie pracując w renomowanych Kancelariach prawnych w Warszawie i Legionowie. W marcu 2015 r. złożyłem egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. W czerwcu 2015 r. uzyskałem wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie. Od 2016 r. studiuję ekonomię w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wykonywane przeze mnie usługi charakteryzuje rzetelność, sumienność, dokładność i pełne zaangażowanie w sprawy klientów. Oferuję pomoc prawną, w tym kompleksową obsługę przedsiębiorstw, na bardzo korzystnych warunkach. Zapewniam indywidualne podejście do każdej sprawy, którą się zajmuję , w tym również w zakresie wynagrodzenia za wykonywane usługi.

Siedziby Kancelarii położone są w Legionowie przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 30 lok. 42 a także w miejscowości Dosin przy ul. Nagietkowej 6, jednak usługi wykonuję na terenie całego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu legionowskiego (w tym Serock, Nieporęt, Zegrze) i m.st. Warszawy.

 

Zmiany w umowach terminowych

Zmiany w umowach terminowych

W dniu 22 lutego 2016 r. wchodzi w życie zmiana w treści art. 251 Kodeksu pracy dokonana na mocy nowelizacji z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). Stosownie do art. 251 k.p. w nowym brzmieniu okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, zaś łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Zobacz więcej

Koniec BTE

Koniec BTE

W dniu 26 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, na mocy której m.in. uchylone zostaną przepisy art. art. 96-98 ustawy Prawo bankowe, czyli przepisy pozwalające bankom na wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych.

Zobacz więcej